Välkommen

Sveriges Bryggmästare Förening bildades 1915 i Västerås.

Syftet med föreningen är att:
-vara en sammanslutning för svenska bryggmästare.
-hålla föredrag och ge plats för fackdiskussioner
-verka för vidareutbildningar och ge platsanvisningar

-Du är varmt välkommen att söka medlemskap i Sveriges Bryggmästare  Förening om du har ett Bryggmästardiplom från ett skandinaviskt utbildningssäte, eller har motsvarande kvalifikationer och är anställd inom svensk bryggeriindustri eller dess organisationer. Du kan även söka medlemskap om du sedan minst 3 år är verksam i en ledande teknisk befattning inom svensk bryggeriindustri eller dess organisationer. För medlemskap genom ledande teknisk befattning gör styrelsen en noggrann bedömning av den sökandes kvalifikationer innan ett förslag om inval kan lämnas till föreningen.

-Ifylld ansökan mailas till Klubbmästare (se under Kontakt).

Ladda ner och eller skriv ut ansökan till Sveriges Bryggmästare Förening

Möt en av våra medlemmar:

Vem är du?

-Åsa Johansson och jag är Huvudbryggmästare på Åbro Bryggeri !

Hur länge har du jobbat inom branschen?

-Jag har arbetat på Åbro sedan 2004, alltså i 18 år.

Hur kom det sig att du valde bryggerinäringen som arbetsgivare?

När jag var färdigutbildad kemiingenjör, fick jag anställning på laboratoriet på Åbro och sedan har jag blivit kvar här i olika roller.

Vilken utbildningsbakgrund har du?

Kemiingenjör i analytisk kemi och miljöteknik 2002-03 och därefter Bryggmästarutbildning vid Skandinaviska Bryggerihögskolan i Köpenhamn 2008-2010.

Vad ser du för utmaningar framåt i branschen?

Utmaningen framöver blir att hinna följa med i alla trender när det gäller öl-smaker och att hålla liv i alla mikrobryggerier

Hur/varför blev du medlem i SBF?

När jag blev färdigutbildad bryggmästare blev jag inbjuden på ett höstmöte i SBF, det var en rolig kväll med mycket utbyte bryggerier emellan. Det är det som är så fantastiskt med SBF att man kan träffa kollegor i samma bransch och utbyta erfarenhet och lära känna många intressanta personer från hela Sveriges ölvärld.

Beskriv ditt bästa/roligaste minne du har från föreningens evenemang

Mitt bästa minne är från årsmötesresan till Prag där årsmötesmiddagen var en enorm middag med olika knödel och en halv anka samt bryggeribesöket där den stackars arbetaren som fått hoppa in som guide när det blivit någon miss med vår bokning. När han sedan efter en stund förstod att vi var ett gäng bryggmästare så syntes det verkligen att han ville sjunka genom golvet men han gjorde ett bra jobb.

Vad ser du för utmaningar framåt för SBF?

-Största utmaningen för oss är att hitta medlemmar och att medlemmarna faktiskt har tid att engagera sig i föreningen. Ofta har man väldigt mycket på sitt ordinarie arbete och privat vilket gör att det ibland blir svårt att få ihop pusslet och komma iväg på SBFs aktiviteter.

Tack Åsa!