Välkommen

Sveriges Bryggmästare Förening bildades 1915 i Västerås.

Syftet med föreningen är att:
-vara en sammanslutning för svenska bryggmästare.
-hålla föredrag och ge plats för fackdiskussioner
-verka för vidareutbildningar och ge platsanvisningar

Du kan bli medlem i föreningen om du:

-har Skandinavisk bryggmästardiplom eller är anställd inom bryggeriindustrin eller dess organisationer med likvärdig utbildning varit anställd i minst 3 år i ledande teknisk befattning inom Svensk bryggeriindustri eller dess organisationer.

-Ifylld ansökan mailas till klubbmästare (se kontakt).

Ladda ner och eller skriv ut ansökan till Sveriges Bryggmästare Förening